+359 876 294 409

Хелял стандарти

Цялото производство на месо от „Нур Ферми“ ЕООД протича при строгото и безапелационно спазване на правилата на Исляма и всички Хелял стандарти, което гарантира производството на продукти, отговарящи на всички изисквания и регулации на Исляма. Фирма „Нур Ферми“ ЕООД, както и всеки един каркас от производствените партиди с прясно и замразено месо притежава оригинален Хелял Сертификат, издаден от Главно мюфтийство на мюсюлманското изповедание в Република България.