+359 877 305360; +359 2 865 0555

Овцевъдство

Овцевъдството е един от традиционните подотрасли за България. Агнешкото месо е диетичен и деликатесен продукт с високи хранителни и вкусови качества, особено специфично е ниското му съдържание на холестерол.

Голяма част от агнетата се отглеждат в малки местни стопанства, в близост до естествените им, екологично чисти райони на местообитание. С раждането си малките биват неразделни от майките, като по този начин те получават така важното за развитието им естествено млечно хранене. Това, съчетано със свободната паша в планински и равнинни райони, богати на ливади и пасища предполага едно много добро, безстресово развитие на животните.

Богатото генетично разнообразие – уникални местни породи – здрави и невзискателни, както и много добрите условия за биологично земеделие и животновъдство, са предпоставки за отглеждане на агнета, чието месо е с чудесни вкусови и здравословни качества.

Породи

При овцете богатството от породи е разнообразно – Брезнишка овца, Западностаропланинска овца, Софийска овца, Маришка овца, Дъбенска овца, Каракачанска овца, Копривщенска овца, Тетевенска овца, Среднородопска овца,  Сакарска овца, Реплянска овца, Старозагорска овца, Местна карнобатска овца, Черноглава плевенска овца.