+359 876 294 409

България, регион с традиции в животновъдството

България е страна с хилядолетна история в развитието на животновъдството, което е стар и традиционен поминък на българското население.

Развитието на занаятите в българските земи през XVII и XIX в. допринася за подем в животновъдството. Този процес се стимулира и от свободния достъп на българските стада до Егейското крайбрежие.

И към днешна дата животновъдството е основен подотрасъл на селското стопанство в България, като най-развити към момента са овцевъдството и говедовъдството. Запазените традиции и дълъг опит са в основата на производството на месни и млечни продукти от породи с уникален вкус, цвят, аромат и здравословни качества, които са без конкуренция на външните пазари.

Положителен ефект върху увеличаването на поголовието и повишаване на качеството оказват фактори като природните дадености, традиционната мотивация у производителите и използването на съвременни процеси и технологии за отглеждане и угояване на живи животни.

Климатичните условия в страната благоприятстват развитието на естествени пасища и ливади, които са важна предпоставка за отглеждането на животните в природосъобразна и екологично-чиста среда.